Mentaliseren en hechting

Mentaliseren en hechting

“Kenmerkend voor relaties waarbinnen goed gementaliseerd wordt is de ontspannen houding tot elkaar. De partners of gezinsleden zitten niet vast op één gezichtspunt, kunnen speels zijn naar elkaar, hebben humor, zijn gericht op nabijheid (en niet op kwetsen van anderen of op afstand houden). Binnen deze relaties kan men problemen oplossen mede doordat zij meerdere standpunten kunnen innemen en het perspectief van de ander willen horen. De gezinsleden blijven in de verwoording van de problemen dicht bij hun eigen gevoelens en intenties (ze hebben het niet met stelligheid over de intenties van anderen). Binnen dergelijke relaties hebben mensen het idee zelf invloed te hebben op wat er gebeurt en voelen ze zich niet overgeleverd aan de ander of de situatie”.

Dit is een citaat uit het artikel: Mentaliseren Bevorderende Therapie in Relaties en Gezinnen van Nicole Muller en Coriene ten Kate uit het tijdschrift Systeemtherapie Jaargang 20 nr.3, september 2008. Hieronder een verkorte versie van het artikel.

Lees meer: https://psychologenpraktijk.wordpress.com/2012/08/13/mentaliseren-en-veilige-hechting/